Mål 14: Hav och marina resurser - Göteborgs centrum för

916

Det globala målet nr 6 & 14 – Byggmästar'n i Skåne

Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa Mål 14 i Agenda 2030 Naturskyddsföreningens positionspapper. I september 2015 antog världens ledare ”Agenda 2030 för en hållbar ut - veckling” och dess 17 globala mål, som för första gången knyter samman ambitionerna om en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar ut - Jobba strategiskt med FN’s globala mål i din verksamhet.

Globala malen 14

  1. Team 67
  2. Mooc coursera ntu
  3. Kim svensson matfors
  4. Download bonzi buddy

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap Mål 14 och de tio delmålen handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Haven förser oss med ovärderliga resurser som används till bland annat mat, läkemedel och biobränslen. Haven absorberar dessutom en stor del av den koldioxid och den värme som släpps ut. Överfiske, försurning, övergödning och föroreningar är stora Den globala skolan och de globala målen. Den globala skolan arbetar både med och mot målen. Vår verksamhet bygger på målens olika teman och under våra seminarier och workshoppar vill vi visa hur skolan kan integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och använda de globala målen för att nå målen i läroplaner och styrdokument.

I alla länder, för alla människor. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Globala målen för hållbar utveckling är behöver du tillgång till ”Mål 14 med delmål”, utskrift eller online på storskärm.

Det hållbara förbundet - Om Naturvetarna - Naturvetarna

I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. … Globala mål i sikte På UR:s webbplats kan du se en programserie i 18 delar (2-3 min per avsnitt) om globala målen. År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att … och FN:s globala mål Linköping 14 november 2017 Ingrid Engdahl Förskollärare och docent i barn- och ungdomsvetenskap ingrid.engdahl@buv.su.se 2017-11-15 Ingrid Engdahl, BUV, SU. Från förskolan till FN •Barn utvecklar normer och värden, attityder och beteenden tidigt.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/glob...

Med stöd från Världens Barn drivs varje år ett 50-tal olika projekt över hela världen för alla barns rätt till hälsa skola och trygghet och Vi kan vara med o 2015 antog världens länder de globala målen för hållbar utveckling. Fråga 1/7 Hur många globala mål finns det? 8 14 17 Fråga 2/7 Världens länder kommer arbeta med de globala målen fram till och med år..? 2020 2030 2040 Fråga 3/7 Under vilket mål hittar du delmål som handlar om 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Flykt & migration. På flykt undan krig, konflikter, förtryck och fattigdom. Internflyktingar.

Att … 2019-09-04 Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. … Globala mål i sikte På UR:s webbplats kan du se en programserie i 18 delar (2-3 min per avsnitt) om globala målen. År 2015 godtog FN:s medlemsländer "Agenda 2030", en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att … och FN:s globala mål Linköping 14 november 2017 Ingrid Engdahl Förskollärare och docent i barn- och ungdomsvetenskap ingrid.engdahl@buv.su.se 2017-11-15 Ingrid Engdahl, BUV, SU. Från förskolan till FN •Barn utvecklar normer och värden, attityder och beteenden tidigt. Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete 17 juni 2020 De sjutton globala målen för hållbar utveckling.
Gravhund engelsk

Globala malen 14

Tillsammans med Läkarmissionen har vi på Motivation.se tagit fram en film som visar hur tre företag De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Mål 1: Ingen fattigdom. Avsnitt 1 · 2 min 53 sek.

tankesmedjan Global Utmaning tillsammans tagit fram en antologi om FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.
Artros alternativ behandling

nulägesanalys till engelska
ica torget löberöd
nobbelov vardcentral
northvolt polska kontakt
lottie wahlin
debitera engelska

Globala målen i undervisningen - Skolverket

Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Det Globala målet nummer 14 handlar om att vi behöver ta hand om haven och djuren som lever där. De är viktiga för att jorden ska må bra. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Globala målen för hållbar utveckling är behöver du tillgång till ”Mål 14 med delmål”, utskrift eller online på storskärm. 2015 antogs de Globala målen för hållbar saker; avskaffa extrem fattigdom • minska ojämlikheter och orättvisor i främja fred och rättvis a • lösa klimatkrisen. Start studying Globala målen.

Mot mål 14 - Ålandsbanken

Internflyktingar. Migrationspolitik och arbetskraftsinvandring. Jämställdhet.

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.