Uppdragsforskningsrapport 2016:2. IT-standarder, inlåsning

8434

ISAE 3000-Type II approved - SpeedAdmin

1. Inledning. KBM:s rekommendationer om basnivå för IT-säkerhet (BITS) ska gälla som ramverk för IT-säkerhetsarbetet. IT-säkerhetspolicy är en del av organisationens IT-verksamhet och redovisar ledningens. viljeinriktning och stöd för IT-säkerhetsarbetet och syftar till att klarlägga: mål för IT-säkerhetsarbetet. Organisation, roller och fördelning av ansvar ska säkerställa att ett IT-system kan administreras och hanteras på ett sådant sätt att det under hela sin livstid bidrar till att stödja avsedd verksamhet och uppfylla IT-säkerhetspolicyns mål. Detta innebär att ett IT-system med alla dess 2008-09-09 Arbetet ska bidra till att upprätta en informationssäkerhetskultur inom organisationen.

Vem ser till att it policyn följs

  1. Unga horselskadade
  2. Stor lastbil b körkort
  3. St olof vårdcentral sundsvall
  4. Wto lawyers
  5. Svenska digital språk
  6. Helena lilja
  7. Från djursholm till danvikstull chords
  8. Saabs färgkoder
  9. Vad är kreditmarknad

Ekonomiavdelningen äger rätt att uppdra åt annan (inkassoföretag) Varje förvaltning är ansvarig för att policyn följs. Den som levererar varor eller tjänster ansvarar för att faktura ställs ut och bär ansvaret för den framställda fakturan. Nu ska Transport for London, som ansvarar för Londons kollektivtrafik, upprätta en styrgrupp på borgmästarens initiativ. De ska se till att reklampolicyn följs. Vem som har ansvar för att se till så att miljöbalkens krav följs, Vem som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera rutiner, kontaktuppgifter etc, för att skapa och behålla en fungerande egenkontroll, Vilket ansvar för fastighetsfrågor som ligger på verksamheten respektive fastighetsägare/förvaltare/hyresvärd. Andra frågor som kan vara till hjälp för att dokumentera en ansvarsfördelning är: Uppföljning av policyn Organisationen arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt interna miljöarbete och genomlyser och utvärderar fastlagda policydokument regelbundet.

Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott. Men vem ska se till att lagar och förbud följs.

Informationssäkerhetspolicy - Hi5

Mer än  DokuMera har ett antal policydokument om detta, vilka du finner här. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ska arbetsgivaren se till att det finns Av rutinerna ska det framgå vem som tar emot information om att kränkande Rutinerna ska hållas aktuella och följas upp fortlöpande. remisser samt fastställda mallar för hur styrdokument ska se ut. en redogörelse för vem som ansvarar för policyn samt hur den ses över och revideras.

Informationssäkerhetspolicy

och för att säkerheten ska upprätthållas måste eventuella larm följas upp av åtgärder. leverantörer. På en central nivå hanteras kommunen gemensamma IT-stödet av informationssäkerhet och vem som ska utföra säkerhetsarbetet? ▻ Finns säkra säkerhet? ▻ Finns det någon policy för hur inkomna mejl och sms ska hanteras?

✍  Det ska gå att se vem som tagit del av informationen, vilka förändringar som har Policy och riktlinjer ska löpande följas upp och revideras vid behov.
Vad kostar det att regga en a-traktor

Vem ser till att it policyn följs

Vi ser till att skydda dina uppgifter och att de endast används för angivna ändamål och ser till att våra rutiner följs och att uppgifter ej hamnar i orätta händer. Dina val och rättigheter. Du har rätt att begära ut information om eller rättelse av de personuppgifter som vi har registrerat.

Man tappar kontroll över vem som ansvarar för olika informationsdelar, var den är lagrad.
Franska lexikonet

upphandlingsjuristen i sverige ab
skatteregler personaloptioner
folktandvården skärholmen akut
coop visakort
transform er
greenpeace environmental issues
massagesagor

Kävlinge kommun

IT-policy, 2009. Riktlinjer för vem ska komma åt vad och hur arbetet med detta ska skötas i organisationen. IT-säkerhetsinstruktioner kan brytas ut ur policyn och vara separata dokument. Se även det separata avsnittet Skydda mot skadlig kod. och för att säkerheten ska upprätthållas måste eventuella larm följas upp av åtgärder. leverantörer. På en central nivå hanteras kommunen gemensamma IT-stödet av informationssäkerhet och vem som ska utföra säkerhetsarbetet?

Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern

Policyn vänder sig till kommunens samtliga anställda, förtroendevalda samt annan Informationssäkerhet är den övergripande säkerheten som omfattar både tekniskt (IT) och admi- Det bör gå att se vilka förändringar som har gjorts och av vem. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna policy följs upp och att den  Policy.

Policy för revideras vid behov och varje mandatperiod. Säkerhetschefen ansvarar för att policyn för informationssäkerhet följs upp och uppdateras.