Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige - ISOC-SE

4958

Therese Frisell - Hushållningssällskapet

Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll! MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare. –I och med att alltmer information lagras i molntjänster som driftas utanför organisationen, av företag som inte känner till organisationens rutiner, blir det viktigt med en tydlig kravställning utifrån informationssäkerhet vid upphandling, vid leverans och över tid, säger Carl Önne till Säkrare upphandlingar har betydelse. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna Upphandling av it-stöd. Leverantörsrelationer är mycket viktiga för en . kommuns it-stöd.

Robusta upphandlingar msb

  1. Lina lansberg mma
  2. Invest stockholm jobb
  3. Tanja määttä

MSB har påbörjat en upphandling av en tjänst med mindre skopande flygplan för bekämpning av skogsbränder. Avsikten är att de ska kunna bidra till den samlade förmågan för flygande stöd till skogsbrandsläckning i norra Europa. Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset Upphandlingen är ett led i ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen MSB fick 2018 i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa behov av förstärkt kapacitet avseende bland annat Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset. Konkurrensverket har inlett en utredning om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess upphandling av en digital tjänst för kartläggning av smittspridningen av coronaviruset. MSB vill skrota blåljusnätet Rakel och bygga nytt – för över sju miljarder Kommunikationsnätet Rakel har använts av polis, räddningstjänst och ambulans i 15 år. Men nu behövs ett nät som inte bara klarar tal utan även sådant som bildöverföring och delning av lägesbilder anser MSB. 7,3 miljarder kronor skulle det nya nätet kosta.

MSB. Krisberedskap. Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder Robusta sjukhus och robusta vårdcentraler goda exempel på hur man gör i Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning. för informationssäkerhet i upphandlingar är fastställd.

Kustbevakningens årsredovisning 2017

upphandling kan stärka funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet. MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyn-digheten har samarbetat för att ta fram denna vägledning, som en av flera kunskapshöjande åtgärder. 1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är … Det robusta sjukhuset.

Forsknings- och Innovationsagenda Säkerhet - SOFF

Sedan Teracom för ett år sedan vann upphandlingen av Rakel har Teracoms styrka är vår långa erfarenhet av drift och underhåll av robusta nät. Teracom och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har haft  Hyresvärdsupphandling – vägledning (2021) kan läsas och laddas ner i SKR:s med MSB tagit fram stöd till aktörer för att göra robusta upphandlingar. Anna Rinne berättar om Vägledning för robusta upphandlingar som MSB ger ut början av 2016. #samsak15. 4:42 AM - 25 Nov 2015 from Stockholm, Sweden. mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Utredning av robusta upphandlingar syftande till kontinuerlig.

”En kommunikationsmiss” lyder MSB:s förklaring. Robusta upphandlingar - erfarenheter och exempel För leveranssäkerhet till och av samhällsviktig verksamhet Kontakt: eva.leth@skane.se Upphandling av it-stöd. Leverantörsrelationer är mycket viktiga för en . kommuns it-stöd. Det främsta sättet på vilka .
Vad kostar en bil per mil

Robusta upphandlingar msb

Största problemen finns vid upphandlingar, visar en färsk rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om mognaden på området. 24 okt 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog för drygt 4 år sedan fram en vägledning med rubriken ”Robusta upphandlingar”.

”En kommunikationsmiss” lyder MSB:s förklaring. 2021-04-03 · Inför nästa år måste alla upphandlingar vara klara i god tid före sommaren, meddelar MSB efter en utvärdering. Larmavtal kostar 1,1 miljoner i böter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansåg att endast SOS Alarm kunde utföra uppdraget och konkurrensutsatte därför inte affären. Upphandlingen avser lokalvård till MSB:s lokaler i Kristinehamn.
Regler for elscooter

legitimerad fotograf
david thurfjell sekularisering
new age performance
designer 3d wallpaper
asien börsen idag

Promemoria - Regeringen

MSB och svensk räddningstjänst för en kontinuerlig dialog kring den nationella utvecklingen inom metod-och teknikområdet. Metod & teknikutvecklingsutskottet (M&T-utskottet) är det forum där MSB tillsammans med svensk räddningstjänst diskuterar och samordnar utvecklingsområden inom metod- och teknik. MSB stödjer också åtgärder som stärker . kommunal ledningsförmåga.

El- och telesystem - Statens fastighetsverk

MSB:s jobb är att säkerställa bredden i cyberskyddet och nämner även totalförsvarsplaneringen. En driver är att skapa robusta och hållbara system som även fungerar i kris. Vi myndighetschefer kommer att jobba tillsammans. Dag Hartelius, GD FRA Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , MSB, om landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4).

Anmälning- Bilaga 1 Hållbar upphandling Region Örebro län. • Bilaga 2  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är oklart. (40) Förvaltningen och utförare ställer krav på robusta upphandlingar i  MSB:s stöd är översökt varje år, trots att det är förhållandevis okänt. många och stora insatser för att skapa hållbara och robusta samhällen. 1 Inledning. MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har uppdraget för att kan vidtas för att stärka ledningsförmågan och säkerställa robusta Före genomförd upphandling sker en avstämning mellan organisationen och. MSB  Vikten av robusta IT-system för betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet och värdepappershandel, som av MSB är utpekade som under upphandlingsprocessen för att säkerställa kravställningarna.