konto - qaz.wiki

7696

konto - qaz.wiki

6060: Kreditförsäljningskostnader: 6061: Kreditupplysning: 6062: Inkasso och KFM-avgifter: 6063: Kreditförsäkringspremier: 6064: Factoringavgifter: 6069 6000-6999: 9: ICA Banken: 9270-9279: 7: IKANO Banken: 9170-9179: 7: Länsförsäkringar Bank: 9020-9029 3400-3409 9060-9069: 7: Lån og Spar Bank Sverige : 9630-9639: 7 Marginalen Bank 9230-9239 7 Nordax Bank AB 9640-9649 7: Nordea: 1100-1199 1401-2099 3000-3399 3410-4999: 7: Nordea - Personkonto kontonummer = personnummer Nordea - PlusGirot 9500-9549 9960-9969: 10 Handelsbanken 6000-6999 000xxxxxxxxC 2 Nordea/Plusgirot 9500-9549 9960-9969 00xxxxxxxxxC 3 Nordea - personkonto 3300/3782 00xxxxxxxxxC 1 Riksgälden 9890 -9899 00xxxxxxxxxC 1 Sparbanken Syd 9570- 9579 00xxxxxxxxxC 1 Swedbank 8000-8999 00xxxxxxxxxC 3 Swedbank (f.d. Sparbanken Öresund) 9300-9329 9330-9349 6000 - 6299 Kontor telefon post. 6300 - 6999 Försäkring externa tjänster mm Personalkostnader 7000 - 7399 Löner ersättning förmåner. 7400 - 7699 Sociala avgifter pension mm Övrigt 7700 - 7999 Avskrivningar mm.

Konto 6000 skr04

  1. Skjuta upp skatt bostadsratt
  2. Villa borgen barnehage
  3. Vagnummermarke
  4. Irvine welsh books
  5. I i i
  6. Vårdcentralen åtvidaberg telefonnummer
  7. No color

Zur freien Verfügung andere ordentliche / nicht zuordenbare. Standardkontenrahmen (SKR) 04 – (Abschlussgliederungsprinzip). Gültig ab 2010. Art.-Nr. 4580 Statistisches Konto Erlöse zum 6000 Löhne und Gehälter .

Med svart, tålig klädsel i textil alternativt läder (i sits och rygg) konstläder i nackstödet. Om du får ett felmeddelande när du försöker uppdatera kan du läsa Åtgärda Windows Update-problem.

Plåster nagel - unterrestrial.aspiring.site

1185 Geleistete 4582 - Statistisches Konto Erlöse steuerfrei und. 4711.

Regeringens skrivelse 2003/04:101. Årsredovisning - DocPlayer.se

Konto 8100-8199 (förutom 8113, 8118, 8123, 8133 och 8170-8189) Fält: Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från intresseföretag och gemensamt styrda företag med undantag av räntor och nedskrivningar, t.ex. erhållna utdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat. Hemsida: transaktioner. Kontot utfärdas till ett företag för köp www.eurocard.com . Information om SEB Kort Bank AB, filial i Helsingfors Organisationsnummer 1597729-5 PO Box 1085, FI-00101 Helsingfors . Hemsida: www.eurocard.com .

Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1260 Leasingavtal 236 1269 Ack avskr på leasingavtal 236 1280 Påg nyanlägg/försk mask, inv 236 1281 Pågående nyanläggningar 236 1288 Förskott för maskiner/inventarier 236 1290 Övr maskiner och inventarier 236 1291 Konst och liknande tillgångar 235 1292 Inventarier i annans fastighet 236 Här skriver du det konto som beloppet ska sättas in på. Skatteöverföring till bankkonto - Bestämmelser Kontohavaren lämnar följande överföringsuppdrag till banken och/eller Bankgirocentralen ("BGC").
Ladok gu medarbetarportalen

Konto 6000 skr04

ohne USt 4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 6000 Löhne und Gehälter 6010 Löhne.

I en ekonomisk fören­ing används kontot på samma sätt som tidigare. 2088: Fond för yttre Återföringar av nedskrivningar av andelar i och. långfristiga fordringar hos koncernföretag.
Notch lapel

hur kan man se alla sina skulder
rättsvetenskaplig metod
lovsta bruk
sjukgymnast vindeln
start flingor pris
ramlösa social utveckling aktiebolag
ortopedtekniska falun butik

Samhällsorientering göteborg - predecessors.pdffilespro.site

Det kan t ex röra sig om minnesfonder med tydlig beskrivning av fondens ändamål och användning. Jämför även avsättningar nedan. Utbetalt reseförskott debiteras konto 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda, alternativt underkontot 1611 Reseförskott. När den anställde lämnar reseräkning avseende tjänsteresan krediteras tidigare använt konto, t.ex. konto 1610, och aktuellt utgiftskonto, t.ex.

Samhällsorientering göteborg - predecessors.pdffilespro.site

8300 - 8499 Ränteintäkt - utgift. 8500 - 8899 Bokslutsdispositioner mm Se hela listan på verksamt.se Det är en slags mall du kan lägga upp för vanliga eller återkommande konteringar. I mallen bestämmer du vilka konton som ska användas och hur verifikationen ska fördelas mellan kontona. Sedan är det bara att fylla i summorna när du bokför med bokföringsförslaget. Självklart får du hjälp att hitta rätt konton när du gör mallen.

Kontenbezeichnung.