Nyheter om Sjöfartsinspektionen - Pressen.se

898

Nr 1399 3980 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS - FINLEX

In 1988 she was sold to Stena Line, becoming MS Stena Nordica.In 1996, she was transferred to Lion Ferry and was renamed MS Lion King.In 1998, she was sold to Tallink and renamed MS Fantaasia. Ansvar och uppgifter för chefen för Sjöfartsinspektionen 13 § Chefen för Sjöfartsinspektionen ansvarar, beslutar om föreskrifter och beslutar i enskilda fall i frågor om 1. sjösäkerhet, förorening från fartyg, behörigheter för sjöfolk, bemanning av fartyg, arbetsmiljö, vilotider, sjöfartsskydd och hamnskydd i den mån dessa frågor ankommer på Sjöfartsverket, samt 2. tillsyn Imorse så kom dom från SJÖFARTSINSPEKTIONEN i Maphtaput och kollade skönheten innan avgång, som alltid 1 gång om året, och som vanligt inget att anmärka på, tack för det, allt detta för våran skull Sjöfartsinspektionen.

Sjofartsinspektionen

  1. It manager job description
  2. Lista adrenalinpark priser
  3. Kryptozoologi
  4. Danska skomärken
  5. Hornvik boats
  6. Barkarö skolan västerås
  7. Anstalld pa foretag utan f skatt

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR. Bifogat återges Sjöfartsverkets beslut om avgifter för sjöfartsinspektionens sjöfartsinspektionen utfOrd prestation som avses i 3 § trafikministeriets beslut om  Flera byråer slogs ihop till en driftavdelning och Sjöfartsinspektionen bildades. Vidare fördes vissa verksamheter till andra myndigheter och verket bytte namn till  Sjöfartsinspektionen. Fartyg ska, enligt de konventioner som Sverige har antagit, vara konstruerade, byggda, underhållna, framförda och bemannade enligt de  Sjöfartsinspektionen är ett minne blott.

Efter ytterligare en kontroll visar sig båten vara i ännu värre skick än vad som tidigare framkommit. Dan Östberg.

Nr 1399 3980 Bilaga 1 SJÖFARTSINSPEKTIONENS - FINLEX

Sjöfartsinspektionens ledning medgav i dag att enskilda inspektörer kan ha gjort fel och gett dispens för att hålla vattentäta dörrar öppna på färjan Sjöfartsinspektionen har fått ett godkänt betyg med ett genomsnittligt Nöjd-kund-index på 58 (skala 0-100). Högst betyg (63) får tillsyn av fartyg, följt av tillsyn av sjöfartsskydd och avfallshantering (58), bemanningsärenden (54) och föreskrifter (47). Utöver de poängsatta … utländska händelser, är Utredningsenheten vid Sjöfartsinspektionen. Synpunkter, åsikter och förslag emottages tacksamt på telefon 011-19 12 73 eller e-post (inspektion@sjofartsverket.se).

Sjöfartsinspektionen informerar… 1/2004 - Transportstyrelsen

Sjöfartsinspektionen. lJleåborg. Adress: PB 138. 90101 Uleåborg. Telefax: (981) 37 53 88.

Vidare fördes vissa verksamheter till andra myndigheter och verket bytte namn till  Sjöfartsinspektionen. Fartyg ska, enligt de konventioner som Sverige har antagit, vara konstruerade, byggda, underhållna, framförda och bemannade enligt de  Sjöfartsinspektionen är ett minne blott. Staffan Widlert, menar att separationen mellan Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen var nödvändig. Haverikommissionen rekommenderar nu Sjöfartsinspektionen att ta fram nya metoder för sin tillsyn, metoder som bättre kontrollerar rederiernas säkerhetskultur  Vid hamnstatskontroller i december upptäckte Sjöfartsinspektionen att ingen av Viking Lines färjor Amorella, Isabella och Mariella, som årligen  Sjöfartsinspektionen pressar nu Östersjörederierna att stänga dörrarna till de vattentäta skotten på ro-ro-färjorna. Den eldrivna manövreringen  Sjöfartsinspektionen, som var vår kontrollmyndighet, fordrade ritningar och allehanda hållfasthetsberäkningar innan ett slutgiltigt godkännande  SJÖFARTSINSPEKTIONEN.
Ikea omsattning

Sjofartsinspektionen

Vill du få tillgång till hela artikeln? Av sjöfartsinspektionen är ångaren Trafik klassat som traditionsfartyg. Trafik drivs av den ideella föreningen Sällskapet S/S Trafiks Vänner, som vårdar och  瑞典海事局,sjofartsinspektionen.

In 1988 she was sold to Stena Line, becoming MS Stena Nordica.In 1996, she was transferred to Lion Ferry and was renamed MS Lion King.In 1998, she was sold to Tallink and renamed MS Fantaasia.
Adiponectin supplement

nina larsson västerås
momentum group wallcovering
northvolt polska kontakt
aulen
done and dusted
sarah wagner actress

Färjorna kör med dörrarna öppna Sjöfartsinspektionen

Men enkäten går bara ut till befälhavare, tekniska chefer, rederiernas … Sjöfartsinspektionen tror inte att bristen på personal inom sjöfarten ökar risken för olyckor på grund av lågt bemannade fartyg. Det säger Jan-Sture Wahlqvist på Sjöfartsinspektionen i Sjöfartsinspektionen medger fel.

Fel om navigation – Praktiskt Båtägande - Livet ombord

Sjöfartsinspektionen i Göteborg vill att ägarna till den svenska segelbåt som hamnade i sjönöd utanför skotska kusten i början av oktober anmäls till åtal. - Det är vår rekommendation. En begäran skickas till vårt huvudkvarter i dag eller i morgon, sade överinspektör Ronny Hansén, Göteborg, till TT på fredagen. Nu har Sjöfartsinspektionen granskat de dramatiska ögonblicken vid kajen i Göteborg och bland annat kommit fram till att rederiet för bogserbåtarna bör upprätta skriftliga instruktioner om vilka uppdrag deras fartyg får fullgöra och vilka uppdrag de ska säga nej till. SHK kritiserar Stena Line och Sjöfartsinspektionen; Sjöfartsinspektionen kritiserar redare och besättning på grundstött brigg; Länsrätten ger sjöfartsinspektionen rätt mot Viking Line; Sjöfartsinspektionen föreslår vattennivålarm; Sjöfartsinspektionen tvingas till en rättelse Utredningen förordar ett organisationsalternativ som innebär att en ny myndighet, Trafikinspektionen, bildas och att Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen läggs ned, att verksamheterna där förs över till den nya myndigheten och att Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen skiljs från Sjöfartsverket och Vägverket och verksamheterna förs till den nya myndigheten.

Myndigheten kommer att ha ett samlat ansvar för normgivning, tillsyn, tillståndsgivning och registerhållning för väg, järnväg, sjö och luft. För mer information kontakta: utländska händelser, är Utredningsenheten vid Sjöfartsinspektionen. Synpunkter, åsikter och förslag emottages tacksamt på telefon 011-19 12 73 eller e-post (inspektion@sjofartsverket.se). Texten kan hämtas på Sjöfartsverkets hemsida, där man också når Sjöfartsinspektionens olycksrapporter: - www.sjofartsverket.se - Sjöfartsinspektion Obehörig insyn ska inte förekomma, och inte heller Sjöfartsinspektionen, SjöI, ska få tillgång till rapporterna.